Services

Services_

Услуги


Предоставяне на динамични данни за движението на МПС по време на инцидента

Моментна скорост на автомобила

Ускорение на автомобила (въздействие върху педала на газта)

Обороти на ДВГ

Спиране на автомобила (въздействие върху спирачния педал)

Момент на настъпване на ПТП (скорост, при която е настъпило)

Завиване на автомобила

Предавка на автомобила

Режим на работа на автомобила (Eco/Normal/Sport)

Зона на удар

Предоставяне на данни за работата на системите за сигурност активирани в резултат на инцидента

Режим на работа на круиз контрол

Режим на работа на въздушни възглавници

Изправност на системите за сигурност

Брой на пътниците в автомобила при настъпване на ПТП.

Предоставяне на данни за предишни произшествия с автомобила

Възстановени щети върху автомобила в резултат на ПТП

Специфични данни за предходни ПТП-та с автомобила

Зона на увреждане в резултат на предходно ПТП