Mission

3D illustration of a company mission statement with blur effect and many positive words surrounding the main text

Мисия


В динамично развиващия се свят, в който живеем, нашата цел е да създадем най-добрите практики в сферата, в която оперираме, за да предоставим продукт, променящ изцяло съществуващия модел. Автомобилните катастрофи са изключителен социален проблем в световен мащаб и анализът им е от обществено значение. България е на първо място в Европа по смъртност на пътя, според данни на “Евростат” за 2017г.. Статистиката ни вменява отговорността за промяна, а такава би била възможна, ако успеем да открием причините за настъпване на пътнотранспортните произшествия, анализираме ги и предприемем необходимите мерки, за да ги сведем до минимум. Ние вярваме, че можем да бъдем в помощ на заинтересованите страни, търсещи истината за тези събития, чрез предоставяне на телеметрични данни, извлечени от автомобилите, обект на пътнотранспортни произшествия.