About

20151215195453-business-leader-group-front-leadership-team-professionals-businesspeople

За нас


FACTDETECT е услуга, ориентирана в сферата на разследването на пътнотранспортни произшествия.  Опитът ни в областта на застрахователните услуги показа, че поведението на водачите, в миговете преди и по време на настъпване на произшествието, е от огромно значение при установяване на обстоятелствата, довели до него. Именно в тази посока са насочени усилията ни. Вярваме, че изследвайки поведението на водача, посредством извличане на телеметрични данни от електронните системи на автомобила, ще допринесем за коректно отразяване на фактическата обстановка, при която е настъпило пътнотранспортното произшествие.