TELEMETRIC
InnovationIdentificationInvestigation
20151215195453-business-leader-group-front-leadership-team-professionals-businesspeople

За нас


FACTDETECT е услуга, ориентирана в сферата на разследването на пътнотранспортни произшествия.  Опитът ни в областта на застрахователните услуги показа, че поведението на водачите, в миговете преди и по време на настъпване на произшествието, е от огромно значение при установяване на обстоятелствата, довели до него. Именно в тази посока са насочени усилията ни. Вярваме, че изследвайки поведението на водача, посредством извличане на телеметрични данни от електронните системи на автомобила, ще допринесем за коректно отразяване на фактическата обстановка, при която е настъпило пътнотранспортното произшествие.

Services_

Услуги


Предоставяне на динамични данни за движението на МПС по време на инцидента

Моментна скорост на автомобила

Ускорение на автомобила (въздействие върху педала на газта)

Обороти на ДВГ

Спиране на автомобила (въздействие върху спирачния педал)

Момент на настъпване на ПТП (скорост, при която е настъпило)

Завиване на автомобила

Предавка на автомобила

Режим на работа на автомобила (Eco/Normal/Sport)

Зона на удар

Предоставяне на данни за работата на системите за сигурност активирани в резултат на инцидента

Режим на работа на круиз контрол

Режим на работа на въздушни възглавници

Изправност на системите за сигурност

Брой на пътниците в автомобила при настъпване на ПТП.

Предоставяне на данни за предишни произшествия с автомобила

Възстановени щети върху автомобила в резултат на ПТП

Специфични данни за предходни ПТП-та с автомобила

Зона на увреждане в резултат на предходно ПТП

3D illustration of a company mission statement with blur effect and many positive words surrounding the main text

Мисия


В динамично развиващия се свят, в който живеем, нашата цел е да създадем най-добрите практики в сферата, в която оперираме, за да предоставим продукт, променящ изцяло съществуващия модел. Автомобилните катастрофи са изключителен социален проблем в световен мащаб и анализът им е от обществено значение. България е на първо място в Европа по смъртност на пътя, според данни на “Евростат” за 2017г.. Статистиката ни вменява отговорността за промяна, а такава би била възможна, ако успеем да открием причините за настъпване на пътнотранспортните произшествия, анализираме ги и предприемем необходимите мерки, за да ги сведем до минимум. Ние вярваме, че можем да бъдем в помощ на заинтересованите страни, търсещи истината за тези събития, чрез предоставяне на телеметрични данни, извлечени от автомобилите, обект на пътнотранспортни произшествия.

Новини


  • November 19, 2019

Медиите за FACTDETECT

Предлаганата от FACTDETECT услуга намери място в електронните медии. Как услугата ще промени разследването на пътнотранспортни произшествия, четете тук.

contactus

Връзка с нас


Адрес

София, България

Уебсайт

www.factdetect.com

Имейл

info@factdetect.com

Send Message